Ventilátory Ecofan pracují na principu přeměny tepelné energie na elektrickou,

která roztáčí integrovaný elektromotor. Čím více tepla přichází do nohy ventilátoru (max. 350 °C)

a za předpokladu dostatečného chlazení horní části ventilátoru, dostanete maximální otáčky a výkon ventilátoru.