Patentovaná technologie termoelektrického modulu je umístěna uprostřed ventilátoru.

Na základě zahřívání a chlazení rozdílných stran produkuje termočlánek elektrický proud.

Ten roztáčí elektromotorek ventilátoru.

Pozor na přehřátí resp. nedostatečné chlazení horní části způsobené nevhodným umístěním ventilátoru či překročením provozních teplot !

Toto vede až k trvalému poškození termočlánku či motorku.