Kanadské ventilátory Ecofan jsou stavěny především na kanadská kamna,

ale lze ho použít i na jiná topná tělesa za předpokladu dodržení povrchových

resp. provozních rozmezí teplot konkrétního modelu. Existují i varianty pro nižší teploty např. kachlových kamen.