Ecofan odebírá teplo z povrchu kamen a za pomocí proudění vzduchu jej šíří po místnosti.

Tím dochází k úsporám paliva až o 14 %.

Jak je vidět na snímku z termokamery, dochází ke změně proudění horkého vzduchu,

viz obrázek níže - vlevo s Ecofanem, vpravo bez.